Ханделсбюро Неделчев ЕООД
ж.к. Гоце Делчев
ул. Силиврия 16, партер
1404 София
България
Т: +359 (0)2-869 50 50
Ф: +359 (0)2-869 50 51
Е: sales[at]nedelcev.bg
  
Управител: Димитър Неделчев

Седалище на фирмата:
гр. София
Търговски регистър при СГС
Фирмено дело № 12424 от 14.11.2005
ЕИК: 131548654
ЕИК по ДДС: BG131548654

Интернет Дизайн и CMS:
Интернет дизайн: Александър Костенаров
Дизайнер: Алекси Алексиев
Фотограф: Димитър Димов Неделчев

Авторски права:
Всички графики и образи са защитени от авторското право, което принадлежи на Ханделсбюро Неделчев.
 
Юридическа отговорност:
Ханделсбюро Неделчев не носи отговорност за съдържанието на външни уеб сайтове, към които има връзка от интернет страницата на Ханделсбюро Неделчев.
 
Ханделсбюро Неделчевсе стреми да предоставя пълна, точна и коректна информация на този уеб сайт.

Ханделсбюро Неделчевне не гарантира и не носи юридическа отговорност за актуалноста, пълнотата и коректността на поместената информация на този уеб сайт.